Ενημέρωση για οικονομικές εκκρεμότητες προς επιμορφωτές Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου

Ενημέρωση για οικονομικές εκκρεμότητες προς επιμορφωτές Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου

Επιστολή του Συλλόγου Επιμορφωτών [email protected] προς το ΙΕΠ για οικονομικές εκκρεμότητες.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014, Αριθ. πρωτ. 13

Προς: Ι.Ε.Π., Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε) νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού ιδιωτικού δικαίου –  ( υπ. αριθμ. 14006/2012 ιδρυτική πράξη του Πρωτοδικείου Αθηνών) εκπροσωπώντας τα μέλη του, εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία» ζητά έγκυρη ενημέρωση από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν σε έργο που πρόσφεραν τα μέλη μας σε διάφορες χρονολογικές περιόδους.

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα κωλύματα που ενδεχομένως υπάρχουν ανά περίπτωση και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Επιμορφωτικό έργο που προσφέρθηκε σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (Επιμόρφωση Επιμορφωτών) τις περιόδους 2010-2011, 2011-2012, όπως και αποζημίωση οδοιπορικών και εξόδων μετακίνησης επιμορφωτών και υποψήφιων επιμορφωτών για το ίδιο έργο.
  • Αποπληρωμή επιμορφωτικού έργου για το πρόγραμμα «Ενδοσχολικών πολλαπλασιαστών» για Διαδραστικά συστήματα (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012)
  • Αποπληρωμή επιμορφωτικού έργου της Δ΄ επιμορφωτικής Περιόδου της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. (παραδοσιακό μοντέλο).
  • Αποπληρωμή επιμορφωτικού έργου της πιλοτικής εφαρμογής  επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. (μεικτό μοντέλο).
  • Αποζημίωση οδοιπορικών και εξόδων μετακίνησης για τη Γ΄ και Δ΄ επιμορφωτική περίοδο επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. (παραδοσιακό μοντέλο), όπως και της πιλοτικής εφαρμογής  επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. (μεικτό μοντέλο).
  • Αποπληρωμή βαθμολογητών που συμμετείχαν στις βαθμολογήσεις γραπτών πιστοποίησης των περιόδων πιστοποίησης που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2013.

Θα θέλαμε να τονίσουμε πως θεωρούμε απαραίτητες τις λεπτομερείς διευκρινήσεις σας για τα θέματα που εκκρεμούν, ώστε να διερευνήσουμε μαζί τούς τρόπους με τους οποίους θα αρθούν οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν όλο αυτό το διάστημα.

Στο πλαίσιο της ομαλής συνεργασίας μας είναι σημαντικό να τηρηθεί τουλάχιστον το αυτονόητο. Κάθε επιμορφωτής να αποζημιωθεί για το έργο που αποδεδειγμένα έχει προσφέρει και να μη χρειαστεί να καταφύγουμε σε άλλα μέσα διεκδίκησης δεδουλευμένων.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε όσο το δυνατόν το συντομότερο (τις επόμενες ημέρες), ώστε να έχουμε το χρόνο να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για την επίλυση αυτής της δυσάρεστης κατάστασης.

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                  Η Γενική Γραμματέας

Γιάννης Σαλονικίδης      Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου

Share Button