Ανακοινώνονται σήμερα τα αποτελέσματα για πάνω από 4.000 συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Security

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12.02.2016

Ανακοινώνονται σήμερα τα αποτελέσματα για πάνω από 4.000 συμμετέχοντες
στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Security

Αναρτώνται σήμερα τα αποτελέσματα που αναμένουν πάνω από 4.000 υποψήφιοι στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» (Security), της 3ης Περιόδου 2015 που διεξήχθησαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).
Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: http://www.eoppep.gr/index.php/el/securityexams/examsresults.
Συμμετείχαν 4.120 υποψήφιοι «security» με εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας να αγγίζει το 97% στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων.
Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί «Βεβαίωση Επάρκειας», κατόπιν αίτησής τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Οργανισμού www.eoppep.gr, βασική προϋπόθεση για ν’ ανανεώσουν την άδειά τους ή να εκδώσουν νέα άδεια.
Σε κρίσιμες εποχές υψηλής ανεργίας, δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες άτομα να εργασθούν άμεσα σε αντικείμενο αυξημένης ζήτησης. Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί 23.081 επαγγελματίες στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Η συστηματική αυτή δράση πιστοποίησης, που προκύπτει από την επιτυχή συνεργασία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το ΚΕ.ΜΕ.Α., στοχεύει στην κάλυψη θέσεων εργασίας από επαγγελματίες που έχουν πιστοποιήσει γνώσεις και δεξιότητες, μέσω μιας θεσμοθετημένης, διαφανούς και αξιόπιστης εξεταστικής διαδικασίας σε εθνική κλίμακα. Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην επιτακτική ανάγκη της αγοράς για παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας.

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και ευχόμαστε σε όλους καλή σταδιοδρομία.

———————————————————————————————————————
Ενημερωτικό υλικό:
Με τις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α δίνεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και έχουν εργασθεί ως μισθωτό προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να γίνουν κάτοχοι Βεβαίωσης Επάρκειας, η οποία αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992 της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των Ι.Ε.Κ.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).
Κεντρική του επιδίωξη είναι η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής του και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με στόχο τη δημιουργία μιας οικονομίας περισσότερο ανταγωνιστικής και μιας κοινωνίας περισσότερο συνεκτικής, με κοινό προσανατολισμό την επένδυση στον ενεργό πολίτη στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

Share Button