10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ – ΔΠΘ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2η Ανακοίνωση του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.), που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, από 16-18 Οκτωβρίου 2015, με τη στήριξη και συνεργασία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα: «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης».

Το συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή της Ο.Μ.Ε.Ρ. (Organisation Mondiale pour l’ Éducation Préscolaire – World Organisation for Early Childhood Education – Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής) και τα δυο τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.) και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.).
Το συνέδριο πρόκειται να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπως και όλα τα συνέδρια της ΟΜΕΡ μέχρι σήμερα.
Θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, την Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015.
Το συνέδριο απευθύνεται :

  • Σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης
  • Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
  • Σχολικούς Συμβούλους
  • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
  • Eρευνητές της εκπαίδευσης
  • Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ
Share Button

Συνημμένα