Ένα αντικείμενο εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα υ0. Πώς βλέπει την τροχιά του κάποιος που κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ0;

Ένα αντικείμενο εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα υ0. Πώς βλέπει την τροχιά του κάποιος που κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ0;
12/10/2017

Ένα αντικείμενο εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα υ0. Πώς βλέπει την τροχιά του κάποιος που κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ0;

Προσεχείς Εκδηλώσεις