Ανακοίνωση θερινού σχολείου DEGSS 2015

Από τις 12 μέχρι τις 22 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο, το 2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών παιχνιδιών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τίτλο “Designing Educational Games Summer School, DEGSS 2015”.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια σε υπολογιστές (Serious Games) είναι παιχνίδια που σχεδιάστηκαν για ένα “σοβαρό” σκοπό και όχι αποκλειστικά για διασκέδαση. Τέτοιου είδους παιχνίδια βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς όπως στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, της πολιτικής, της διαχείρισης κρίσεων, του σχεδιασμού πόλεων, κτλ. Ο κύριος στόχος του θερινού σχολείου είναι να παρέχει εκπαίδευση και εμπειρίες στους συμμετέχοντες για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού για υπολογιστές. Από την αρχική ιδέα και την ενσωμάτωση μαθησιακών στόχων, μέχρι την κατασκευή του πρωτότυπου ενός παιχνιδιού, χωρίς μάλιστα να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις στους υπολογιστές.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει το αντικείμενο σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Σε θεωρητικό επίπεδο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τις θεωρίες μάθησης μέσω του παιχνιδιού (game based learning και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, καλές πρακτικές, το σχεδιασμό αλληλεπιδράσεων, διεπαφής και γενικότερα το σχεδιασμό μιας εφαρμογής. Σε πρακτικό επίπεδο θα καλυφθούν όλα τα στάδια παραγωγής ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, από την αρχική σύλληψη μέχρι την παραγωγή ενός πρωτότυπου.

Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε:

  1. Φοιτητές ή πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, υποψήφιους διδάκτορες ή διδάκτορες των οποίων οι σπουδές αφορούν α) κλάδους της εκπαίδευσης που επιθυμούν να γνωρίσουν ή να εμβαθύνουν στις εκπαιδευτικές χρήσεις της συγκεκριμένης τεχνολογίας. και β) κλάδους της Πληροφορικής που επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον τομέα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών ή να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο
  2. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να ενσωματώσουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια στη διδασκαλία τους.
  3. Σε οποιονδήποτε άλλον με εμπορικό, ερασιτεχνικό ή άλλο ενδιαφέρον για τις χρήσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση.

Για τους φοιτητές προβλέπεται απόδοση 4 μονάδων ECTS

Κόστος συμμετοχής:

  • 350€: Ομαδική εγγραφή (2 ατόμων και άνω) μέχρι τις 31/3
  • 400€: Εγγραφή μέχρι τις 31/3
  • 400€: Ομαδική εγγραφή (2 ατόμων και άνω) από 1/4 και μετά
  • 450€: Εγγραφή από 1/4 και μετά
  • 500€: Εγγραφή μετά την 1/7.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: Ιστοσελίδα θερινού σχολείου: https://degss2015.pns.aegean.gr/

Δρ. Εμμανουήλ Φωκίδης, Λέκτορας, επιστημονικός υπεύθυνος του θερινού σχολείου, τηλ: 2241099238, 6946901406, email: fokides@aegean.gr

Share Button