Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Υπογράφηκε από τον υπουργό  Κ. Γαβρόγλου η   απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων και στάλθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την απόφαση επανακατατάσονται  από το σχολικό έτος 2018-2019 οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, και ΙΓ.

ya_moriodotisi_8_8_18_me_arith_prot_signed