Πίνακες επιτυχόντων πιστοποίησης A΄ & Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ

bepipedoΑναρτήθηκαν στη Διαύγεια  οι πίνακες με τα ονόματα  επιτυχόντων εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στις διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ.
Οι πίνακες αφορούν εκπαιδευτικούς που πιστοποιήθηκαν:

 

Share Button