Δημιουργία σχολικού δικτύου “Πολύτροπος Μούσα”

Το πρώτο Διεθνές Δικτύο Σχολείων με την επωνυμία «Πολύτροπος Μούσα» ιδρύει στην Ελλάδα ο Ευρωπαικός Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΟΥΣΑ που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σκοπός του Δικτύου είναι η δημιουργία μίας ζωντανής διαπολιτισμικής σχολικής κοινότητας που θα φέρνει σχολεία από διάφορα μέρη της Ελλάδος και του Εξωτερικού σε ζωντανή επικοινωνία και συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, σεμινάρια και επιμόρφωση από διακεκριμένους καθηγητές και άλλα πολλά. Το Δίκτυο συνεργάζεται και διαμοιράζεται τεχνογνωσία με τα πιο προωθημένα Σχολικά δίκτυα στον Κόσμο και μεταφέροντας στα σχολεία-μέλη του την απαραίτητη γνώση για ένταξη στις σύγχρονες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Η ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΜΟΥΣΑ είναι διεθνής πολιτιστικός και εκπαιδευτικός όμιλος που δραστηριοποιείται τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Από το 2005 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει Συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, πολιτιστικά δρώμενα, εκπαιδευτικά σεμινάρια. Η Πολύτροπος Μούσα διατηρεί μητρώο μελών και φίλων και συνεργάζεται με 2000 φορείς και οργανισμούς από όλες τις χώρες της Ε.Ε και χώρες εκτός Ε.Ε. Καταστατικοί στόχοι της Πολυτρόπου Μούσας είναι η συνεργασία και καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας με άλλες οργανώσεις ελληνικές ή ξένες και η αξιοποίηση νέων ελλήνων επιστημόνων σε σοβαρές και χρηστές δραστηριότητες με κοινωνική και ανιδιοτελή δράση και αποστολή. Στην Πολύτροπο Μούσα ανήκουν επίσης το Κέντρο Ποίησης για την Πρωτοπορία και την Διαπολιτιστικότητα και η Διεθνής Εταιρεία Εθνικών Ευεργετών.

Βασικοί σκοποί του Δικτύου είναι οι εξής:

Η δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης (portal) για την ενημέρωση, ανταλλαγή ιδεών, συνεργασίες καθηγητών και μαθητών, εκπαιδευτικού υλικού, μαθητικών λεσχών, μαθητικού καφενείου κλπ.

Οργάνωση Ημερίδων με θέμα «Schools for Tomorrow-Changing the Future» («Σχολεία του Αύριο-Αλλάζοντας το Μέλλον») σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδος Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Education in the 21st Century» Ραδιοφωνικός και Τηλεοπτικός Διαδικτυακός Σταθμός Πολιτιστικές, επιμορφωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από επίλεκτους καθηγητές Λέσχες Ανάγνωσης Διεθνείς συνεργασίες Πολιτιστικά οδοιπορικά και επισκέψεις σε χώρους ξεχωριστού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος Speakers Bureau – δημιουργία τράπεζας με καθηγητές των Σχολείων του Δικτύου που θα παρουσιάζουν θέματα της ειδικότητός τους Κάθε είδους συνεργασίες μεταξύ των Σχολείων του Δικτύου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς.

Θέσπιση διαγωνισμών, βραβείων και υποτροφιών για τους μαθητές, έκδοση μαθητικού περιοδικού.

Το Δίκτυο θα εποπτεύεται από επιστημονική επιτροπή διακεκριμένων Καθηγητών Πανεπιστημίου και θα περιλαμβάνει Σχολεία από την Ελλάδα, την Ομογένεια και χώρες της Ευρωπαικής Κοινότητας και εκτός Ευρωπαικής Κοινότητας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικτύου είναι www.polytrope-muse-schools.blogspot.gr Οσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο ή να επικοινωνήσουν με αυτό μπορούν να τηλεφωνήσουν στα τηλέφωνα 6978409158, 6942261196 ή να στείλουν e-mail στη διεύθυνση poetics999@gmail.com.

Share Button