Επαναληπτικές Ασκήσεις

Έκδοση1.0
Θεάσεις6559 φορές
Ανακτήθηκε1934 φορές
Σύνολο αρχείων3
Μέγεθος αρχείου387.02 KB
Ημ/νία δημιουργίας31/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Επαναληπτικές Ασκήσεις Α΄ Γυμνασίου

Σετ 10 ασκήσεων δημιουργημένων με Hot Potatoes. Καλύπτονται τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα που αναφέρονται στην ύλη της συγκεκριμένης τάξης (φωνήεντα, σύμφωνα, δίφθογγοι, τόνοι, πνεύματα - το ρήμα ειμί - οι προσωπικές αντωνυμίες εγώ και σύ - τα ουσιαστικά α΄, β΄ και γ΄ κλίσης - δομή πρότασης (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο) - ειδικό και τελικό απαρέμφατο - χρόνοι ρημάτων στην οριστική, ενεργητικής και μέσης φωνής).

Επαναληπτικές Ασκήσεις Β΄ Γυμνασίου 1-2

7 ασκήσεις σε Hot Potatoes (Υποτακτική, Ευκτική, Προστακτική - Αφωνόληκτα ουσιαστικά Γ΄κλίσης - Ανήρ, Γυνή, Παις - Ημιφωνόληκτα ουσιαστικά Γ΄κλίσης - Επίθετα Γ΄ κλίσης - Αντωνυμίες - Μονόπτωτα και Δίπτωτα ρήματα).
8 ασκήσεις σε Hot Potatoes (Απρόσωπα ρήματα, Απρόσωπες εκφράσεις - Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων - Δευτερεύουσες προτάσεις - Ονοματικοί Ομοιόπτωτοι και Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί - Επιρρηματικοί προσδιορισμοί - Μετοχή Συνημμένη και Απόλυτη).


Ανάκτηση
Αρχείο
Επαναληπτικές Ασκήσεις Α΄ Γυμνασίου
Επαναληπτικές Ασκήσεις Β΄ Γυμνασίου 1
Επαναληπτικές Ασκήσεις Β΄ Γυμνασίου 2