Φύλλο γραφής τριών γραμμών με ενδιάμεση διακεκομμένη

Έκδοση1
Θεάσεις8497 φορές
Ανακτήθηκε520 φορές
Σύνολο αρχείων1
Μέγεθος αρχείου13.05 KB
Ημ/νία δημιουργίας31/12/2016
Τελευταία ανανέωση

Με τις σελίδες αυτές τα παιδιά μπορούν να βελτιώσουν τα γράμματα τους , να μάθουν να γράφουν επάνω στη γραμμή του τετραδίου , να σταματούν στο τέλος με τη βοήθεια των περιθωρίων καθώς και να ξεχωρίζουν το διαφορετικό ύψος των μεγάλων και μικρών γραμμάτων. Το φύλλο χαρτιού αποτελείται από πλαίσια τριών γραμμών με την ενδιάμεση γραμμή μορφοποιημένη με παύλες και τις άνω και κάτω γραμμές πιο έντονες.Επίσης μπορείτε να επιλέξετε 3 διαφορετικά μεγέθη γραμμάτων.Οι γονείς ,δάσκαλοι και ειδικοί παιδαγωγοί μπορούν να δημιουργήσουν τετράδιο γραφής εκτυπώνοντας και ενώνοντας περισσότερες σελίδες μαζί.
http://www.logouergon.gr/


Ανάκτηση
ΑρχείοΕνέργεια
Φύλλο γραφής τριών γραμμών με ενδιάμεση διακεκομμένη  Ανάκτηση