Εφαρμογή Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Δείτε τα μισθολογικά σας δεδομένα στην Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου.

Οι μισθοδοτούμενοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν από σήμερα να δούν το ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – Περίοδος: Ιανουάριος / 2017

Ο σύνδεσμος για την προβολή της μισθοδοσίας είναι ΕΔΩ και για την είσοδο χρησιμοποιούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxis.

Share Button