Έννοιες και Φαινόμενα από τον Φυσικό Κόσμο για Μικρά Παιδιά – Βιβλιοπαρουσίαση

Οι  ηλικίες  μεταξύ  4 έως  11 ετών  αναγνωρίζονται  διεθνώς  ως  η  περίοδος  κατά  την  οποία  τα  παιδιά  διαμορφώνουν
στοιχεία επιστημονικών εννοιών. Στο  βιβλίο Έννοιες  και  Φαινόμενα από τον Φυσικό Κόσμο για Μικρά Παιδιά γίνεται  μια  προσπάθεια  να  μυηθούν  τα  μικρά  παιδιά  σε  έννοιες  και  φαινόμενα,  όπως  αυτά  συμβαίνουν  στην πραγματικότητα στον φυσικό κόσμο, μέσα από κατάλληλες  για την ηλικία τους δραστηριότητες  και  μ΄έναν ευχάριστο
τρόπο ενασχόλησής τους με το αντικείμενο.

Το  βιβλίο  στοχεύει  να  κάνει  τη  δουλειά  των  εκπαιδευτικών  ευχάριστη  και  δημιουργική.  Περιλαμβάνει  σειρές  πλήρως ανεπτυγμένων δραστηριοτήτων από τη Φυσική και  την Αστρονομία, τους  παρέχει  την  απαραίτητη  για  την  υλοποίηση των  δραστηριοτήτων  γνώση  απαντώντας  σε  ερωτήματα  που  πιθανόν  να  έχουν  δημιουργηθεί  και  στους  ίδιους. Παρουσιάζονται  οι  εμπειρίες των εκπαιδευτικών από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και  παράλληλα ιδέες για την εφαρμογή τους.

Στο βιβλίο δίνονται και οι προεκτάσεις για την οικογένεια που θα επιθυμούσε την ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική
και την Αστρονομία στο σπίτι.

Το βιβλίο απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς Προσχολικής και Δημοτικής εκπαίδευσης.

Γονείς, που είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών τους.

Φοιτητές/τριες  των  Παιδαγωγικών  Τμημάτων,  για  να  αξιοποιηθεί  στην  εκπόνηση  πρακτικών  ασκήσεων  και
διπλωματικών εργασιών.

enhmerosi-perigrafi
prosklisi

Συνημμένα