Επικίνδυνη τομή για τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 26-10-2020

 Αριθμ. Δ.Τ.: 020

Επικίνδυνη τομή για τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., έπειτα και από την έκδοση της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Φ.350/51/139940/E3/14-10-2020 (Φ.Ε.Κ.4537/Β/14-10-2020) με την οποία η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. μένει αμετακίνητη στην αντιδημοκρατική της μεθόδευση, για επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αποφάσισε:

  • Να καλέσει τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Δ.Ε. να φροντίσουν για τη συντεταγμένη απόσυρση όλων των ψηφοδελτίων από τις εκλογές για ανάδειξη αιρετών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε και την κατάθεση των αιτήσεων απόσυρσης συνολικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και παραίτηση των εκπροσώπων στις εφορευτικές επιτροπές.
  • Να καλέσει όλους τους συναδέλφους, σε περίπτωση πραγματοποίησης των εκλογών, να απέχουν από την συγκεκριμένη ηλεκτρονική ψηφοφορία ώστε ο κλάδος με τη συλλογική στάση του να μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία.

Η ομοσπονδία μας δηλώνει, ότι τιμάει τον θεσμό του αιρετού και θα υπερασπισθεί με κάθε πρόσφορο μέσο τη διατήρηση και ενίσχυσή του θεσμού.      Καταγγέλλουμε κάθε διαβλητή και μη νομιμοποιημένη διαδικασία που επιθυμεί να εφαρμόσει η πολιτική ηγεσία και μάλιστα σε μη εργάσιμη ημέρα.

Ζητούμε

παράταση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων μέχρι την περίοδο που επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες τις εκλογές με φυσική παρουσία μετά από γενικές συνελεύσεις του κλάδου.

 Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 – 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-5238973

e-mail: oltee.oltee@gmail.com & mail@oltee.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.oltee.gr, facebook: Ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ,   Σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Πληροφορίες: Νικόλαος Σεκεριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6932-619808