Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΠΕΚ Ιωαννίνων σε Εκπαιδευτικούς (2015-2016)

Η Διεύθυνση και το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Ιωαννίνων, θεωρώντας ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική παράμετρο και ουσιαστική συμβολή σε κάθε προσπάθεια ανανεωτικής δράσης και ουσιαστικής παρέμβασης στην πραγμάτωση του διδακτικού-εκπαιδευτικού έργου, οργάνωσε και υλοποιεί εθελοντικά επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών των περιοχών αρμοδιότητας του ΠΕΚ Ιωαννίνων.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, προχώρησε, αρχικά, σε  δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιμορφωτές  για την παροχή επιμορφωτικού έργου χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και  στη συνέχεια, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της  προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να

ενταχθούν με βάση τις θεματικές προτιμήσεις τους σε επιμορφωτικές ομάδες.

Αφού ολοκληρώθηκε με συγκεκριμένα κριτήρια η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων των εκπαιδευτικών, οργανώθηκε σε επάλληλους κύκλους η υλοποίησή τους.

(Πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες, τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Ιωαννίνων).

Η Διεύθυνση και το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Ιωαννίνων θεωρώντας ότι η Δημόσια Παιδεία και η Δημόσια Εκπαίδευση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά όλων μας, συνεχίζει σε αυτή τη δύσκολη για όλους συγκυρία, να στηρίζει έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους.


Β΄ Κύκλος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων ΠΕΚ Ιωαννίνων (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2016)

Το ΠΕΚ Ιωαννίνων συνεχίζει την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων της περιόδου 2015-2016 με τον Β΄ κύκλο επιμόρφωσης (Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2016).

Για να δείτε τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Δ2.Κ Ζητήματα διαχείρισης σχολικής τάξης. Μελέτη περίπτωσης (Πόλη επιμόρφωσης: Κέρκυρα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Π8.Ι Δημιουργική γραφή: Αξιοποιώντας λογοτεχνικά κείμενα με δημιουργικό-βιωματικό τρόπο (Πόλη επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Δ7.Ι Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών (ΕΡ-ΕΡ) στο Λύκειο: Διαμόρφωση ομάδας – Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων (Πόλη επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Μ12.Ι Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στην τάξη (Πρωτοβάθμια εκπαίδευση) (Πόλη επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Π6.Ι Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο: θεωρία και πράξη (Πόλη επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Π15.A Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Αρχές διοικητικής δράσης, Ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας, Δομή ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και πλαίσιο λειτουργίας σχολικών μονάδων, Καινοτόμες δράσεις, Εκπαιδευτική πολιτική (Πόλη επιμόρφωσης: Άρτα) κάντε κλικ εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους.

Share Button