eTwinning έργο Zero-One 2016-2017

Το 1o Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης συμμετείχε  στο ευρωπαϊκό έργο eTwinning  Zero-One  2016-2017 , διάρκειας  οκτώ  μηνών , σε συνεργασία με σχολεία από Ελλάδα , Κροατία και  Τουρκία.

Στόχοι της δράσης ήταν  να  γνωρίσουν  και  να  κατανοήσουν  οι μαθητές μέσα από βιωματικές, παιγνιώδεις,   ανακαλυπτικές  και ομοσυνεργατικές δράσεις   τον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα  την σπουδαιότητα  των bits  και  των  κωδικοποιήσεων, να χρησιμοποιήσουν  και να δημιουργήσουν  ψηφιακό υλικό με τη χρήση λογισμικών εφαρμογών και εργαλείων  Web2 , να  εισαχθούν στην  ασφαλή  χρήση του διαδικτύου.

Η ένταξη των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας στον χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα της εκπαιδευτικής  πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp) το οποίο χωρίζεται σε πέντε τομείς: πληροφοριακός  γραμματισμός και γραμματισμός ανάλυσης δεδομένων (information and data literacy), επικοινωνία και συνεργασία, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλεια και επίλυση προβλημάτων. Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική  πλατφόρμα   eTwinning  συνδυάζοντας  τη συνεργασία και επικοινωνία  σχολείων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών με τη χρήση των Νέων  Τεχνολογιών  δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν  γνώσεις , στασείς  και  δεξιότητες  που θα  τους  είναι απαραίτητες  στην τεχνολογική και πολυπολιτισμική κοινωνία  του 21 αιώνα .

Μέσα από το μάθημα των Τ.Π.Ε  ( Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) οι μαθητές  του 1ου Δ.Σ συμμετείχαν με πολύ κέφι μαζί με τους συμμαθητές τους από την Ελλάδα, Κροατία και Τουρκία  στις παρακάτω 8 δράσεις:

1. Γνωριμία με τα συνεργαζόμενα σχολεία (βίντεο παρουσιάσεων , αναζήτηση σε ψηφιακούς χάρτες)  και συμπλήρωση online αρχικού ερωτηματολόγιου από τους μαθητές για χαρτογράφηση προγενέστερων γνώσεων .

 

2.    Καθορισμός στην ολομέλεια των βασικών αξιών του Zero-One eTwinning έργου (Ευρώπη, συνεργασία, πολυπολιτισμικότητα, Νέες Τεχνολογίες, bit , ψηφιακός κόσμος) και δημιουργία λογότυπου του έργου συμφώνα με συγκεκριμένους προκαθορισμένους  κανόνες και παραδείγματα . Αξιολόγηση και επιλογή από τους μαθητές μέσα από το Τricider του καλύτερου λογότυπου.

 

3.   Ανακάλυψη του Ascii κώδικα μέσα από τη δημιουργία  μιας infographic αφίσας στο Canva που δόθηκε στους μαθητές χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις και τους ζητήθηκε σε διάστημα μιας εβδομάδας να σπάσουν τον κώδικα ! Η αφίσα μεταφράστηκε στα αγγλικά, κροατικά και τούρκικα από τους συναδέλφους των συνεργαζόμενων σχολείων και αποτέλεσε μια πρώτη επαφή με τις ξένες γλώσσες .
4.   Δημιουργία και επίλυση κωδικοποιημένων πληροφοριών (ascii, morse, QR, bitmaps) με τις δράσεις του  Code Bucket Challenge.  Δημιουργήθηκαν «διεθνές» ομάδες (Kilobyte,  Megabyte, Gigabyte,Terabyte )  από κάθε σχολείο οι οποίες προκάλεσαν και προκλήθηκαν από τις αντίστοιχες συνονόματες ομάδες των συνεργαζόμενων σχολείων . Χρησιμοποιήθηκαν Web2 εργαλεία όπως το  Cacoo και το Symbaloo.

 

5.   Επεξεργασία φωτογραφιών (photofiltre) και δημιουργία κινούμενων εικόνων με τη μέθοδο του φωτομορφισμού (fotomorph)  και εισαγωγή στην Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) με τη χρήση του AURASMA όπου οι φωτογραφίες ζωντανεύουν κάτω από τα μάτια μας .  Οι μαθητές δούλεψαν κυρίως με φύλλα εργασίας και συνεργασία μεταξύ τους .Παράλληλα εισάχθηκαν στους κανόνες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (προσωπικά δεδομένα, netiquette).

 

6.   Δημιουργία και εικονογράφηση μιας ψηφιακής συνεργατικής ιστορίας χωρίς προκαθορισμένο σενάριο  με θέμα τον Πλανήτη Zero-One  .  Η ιστορία αναπτύσσονταν ελεύθερα και απρόβλεπτα   από το κάθε σχολείο το οποίο κυκλικά συνέχιζε ή και εμπλούτιζε  το σενάριο .Χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα το συνεργατικό Web2 εργαλείο RealTimeBoard (καταιγισμός ιδεών , καταγραφή ιστοριών, επικοινωνία, συντονισμός, αποθετήριο εικόνων )  και το λογισμικό ζωγραφικής Revelation Natural Art . Η ιστορία “Planet Zero-One” δημοσιεύτηκε σε μορφή  e-book στην ιστοσελίδα FlipHtml5 .
7.   Δημιουργία online quiz  από τους μαθητές με το Web2  εργαλείο Kahoot πάνω στα θέματα της δράσης και online σύνδεση etwinning LiveEvents  με τα συνεργαζόμενα σχολεία όπου όλοι οι μαθητές δοκίμασαν τις γνώσεις τους παίζοντας ταυτόχρονα  σε κοινό quiz  kahoot. Η τελευταία αυτή δράση αποτέλεσε και την αυτοαξιολόγηση των γνώσεων που είχαν αποκτήσει οι μαθητές στην διάρκεια του έργου.
8.   Τελικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τις απόψεις των μαθητών και εκπαιδευτικών (SurveyMonkey) και μοίρασμα αναμνηστικής διαδραστικής κάρτας στους μαθητές η οποία ζωντανεύει χάρη στην επαυξημένη πραγματικότητα με το Aurasma.

 

Το έργο ξεκίνησε από τους καθηγητές πληροφορικής  Iva Naranđa (Κροατία) και Γεωργία Λάσκαρη (Ελλάδα), και εντάχθηκαν αμέσως η  Ειρήνη Papadopetraki (Ελλάδα), η Bilge Varel (Τουρκία) και η Elif Gençosmanoğlu (Τουρκία).

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τα έργα των μαθητών μπορούν να προβληθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος των Τ.Π.Ε και στην ιστοσελίδα του έργου eTwinning.

Share Button