Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε)

Εμπειρίες (από το παρελθόν) – Προσδοκίες (για το μέλλον)

Η απόφαση για την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε), ώστε να υπάρχει στη χώρα μας η βέλτιστη δυνατή εκπροσώπηση της επιστήμης της φυσικής και της εκπαίδευσης στη φυσική (και στα φυσικά), οφείλεται τόσο σε αρνητικές εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος όσο και σε επιθυμίες και θετικές προσδοκίες για το μέλλον, ήταν δε δύσκολη και επώδυνη.

Οι αρνητικές εμπειρίες οφείλονται κυρίως στη μη ευρεία εκπροσώπηση των ερευνητών και των εκπαιδευτικών φυσικής / φυσικών της χώρας σε υπάρχοντες φορείς, αλλά και στη μη αξιόπιστη και μη ορθολογική παρουσίαση και υποστήριξη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής προσπάθειας και δραστηριότητας στη χώρα μας έως τώρα.

Τέτοιοι επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί φορείς πρέπει:

  • να έχουν ενεργά και συνειδητοποιημένα μέλη από όλους τους χώρους της έρευνας και της εκπαίδευσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, με συμμετοχή στη χάραξη και την εφαρμογή μιας βέλτιστης επίσημης πολιτικής για την έρευνα και την εκπαίδευση στη φυσική, αλλά και κατ’ επέκταση στην τεχνολογία,
  • να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν γνωσιακά και μεθοδολογικά συνεπείς προσπάθειες στην επιστήμη και την εκπαίδευση, αλλά και να οργανώνουν επιστημονικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις και συνέδρια με πραγματικές επιστημονικές επιτροπές και σύστημα ανωνύμων κριτών για την αναζήτηση της πραγματικής καινοτομίας,
  • να αναδεικνύουν και να προβάλλουν, μόνον, τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές καινοτομίες οι οποίες έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από πραγματικό πειραματισμό από πολλούς και ανεξάρτητους ερευνητές ή -αντίστοιχα- έχουν δοκιμαστεί n situ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, σύμφωνα με την επιστημονική μεθοδολογία και την κρατούσα δεοντολογία,
  • να αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα και με διάθεση συνεργασίας σημαντικούς θεσμούς (όπως διεθνείς επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, …) και να οργανώνουν με υπευθυνότητα –και αποκλειστική στόχευση στη φυσική– δραστηριότητες οι οποίες να αφορούν στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές (όπως επιμορφώσεις, μαθητικούς διαγωνισμούς, εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς εκδηλώσεις, …).

Τέτοιες δράσεις φιλοδοξούν να αναλαμβάνουν και να υποστηρίζουν τα μέλη της Εταιρείας Φυσικής (εεφεε), δράσεις οι οποίες είναι βέβαια συμβατές με τους σκοπούς της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της (βλ. www.εεφεε.gr => η εταιρεία):

α) να αναδεικνύει και να προβάλλει στην Ελλάδα την Επιστήμη της Φυσικής ως βασική επιστήμη και την Εκπαίδευση στη Φυσική ως μέθοδο σκέψης και εξέλιξης της γνώσης, καθώς και τις απόψεις και το έργο των λειτουργών τους,

β) να ενημερώνει υπεύθυνα την ελληνική κοινωνία, να συμβουλεύει επίσημα την ελληνική πολιτεία και να πληροφορεί έγκυρα κάθε ενδιαφερόμενο διατυπώνοντας επιστημονικές απόψεις για επιβεβαιωμένα επιτεύγματα και εφαρμογές της Επιστήμης της Φυσικής, με τη γενικότερη έννοιά της, καθώς και για θέματα Εκπαίδευσης στη Φυσική.

Μία από τις πρώτες δράσεις της Εταιρείας θα είναι η υποστήριξη –με τα υπό ίδρυση παραρτήματά της και τους εντασσόμενους στα μέλη της συναδέλφους σε όλη τη χώρα– της οργάνωσης και της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής / Φυσικών «Αριστοτέλης» 2016 από το Τμήμα Φυσικής και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών (www.εεφεε.gr => οι θεματικές => οι διαγωνισμοί φυσικής).

Μέχρι την πρώτη συνέλευση και τις αρχαιρεσίες των μελών, η Εταιρεία διοικείται από μία προσωρινή επιτροπή η οποία καλεί ερευνητές και εκπαιδευτικούς φυσικής / φυσικών να ενταχθούν στα μέλη της (με την αποστολή ενός απλού μηνύματος στο info@εεφεε.gr ή στο info@physicsmentor.gr ότι «επιθυμώ να είμαι μέλος της εεφεε», αναγράφοντας στο μήνυμα το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, καθώς και την ιδιότητά τους), μια διαδικασία που βέβαια θα είναι συνεχής.

Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Share Button