Κάλεσμα συμμετοχής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot 2019

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης,  διοργανώνουν στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2019 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot.

Σκοπός του 3ου Πανελλήνιου MoodleMoot

Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα και διεθνώς.

Θεματικές ενότητες MoodleMootGR

 • Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
 • Mobile Learning
 • Learning analytics
 • Gamification στο Moodle
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle
 • Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:

 • Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
 • Ερευνητές της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle

Υποβολή Εργασιών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων παρουσιάσεων και εργαστηρίων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019. Η φόρμα υποβολής των εργασιών είναι διαθέσιμη στο  https://ellak.gr/moodlemootgr19/

Εγγραφές Παρακολούθησης 

Η καταληκτική ημερομηνία  εγγραφής των συμμετεχόντων είναι στις 22 Νοεμβρίου 2019.  Η εγγραφή παρακολούθησης είναι διαθέσιμη στο https://moodlemoot.org/mootgr19/registration/

Σημαντικές ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 30 Σεπτεμβρίου
Επιβεβαίωση αποδοχής προτάσεων 20 Οκτωβρίου
Καταληκτική ημερομηνία προεγγραφής με έκπτωση συμμετεχόντων 31 Οκτωβρίου
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής συμμετεχόντων 22 Νοεμβρίου

Δείτε την επίσημη σελίδα του MoodleMoot Greece.

Ακολουθήστε το MoodleMoot Greece στο Facebook και στο Twitter.