Εργαστήρια Αναγνωστικών Δεξιοτήτων: LiRe 2.0 – Lifelong Readers

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Δωρεάν Εργαστήρια, τα οποία οργανώνονται 5 & 26 Απριλίου 2017, από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο – Λύκειο), αλλά και Πρωτοβάθμιας (Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού) Εκπαίδευσης. Για την καλλιέργεια και προώθηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, στα προτεινόμενα εργαστήρια, θα παρουσιασθούν διεθνείς διδακτικές πρακτικές (best practices) οι οποίες αξιοποιούν ομαδο-συνεργατικά εργαλεία Web 2.0 (Cloud-based tools), και θα επιλεγούν 4 από ένα μεγάλο εύρος προτεινόμενων από το έργο εργαλείων (όπως π.χ. Kahoot, Socrative, LinoIt, PowToon) για τη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας.


Τα Εργαστήρια οργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LiRe 2.0 (επιδοτούμενο Πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο εμπλέκονται πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και σχολεία από 6 ευρωπαϊκές χώρες). Το έργο LiRe2.0 ξεκινάει από την παραδοχή ότι η καινοτόμος χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πρακτικών και πόρων που βασίζονται στις ΤΠΕ, μπορούν να ενισχύσουν την εμπειρία της ανάγνωσης και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των χαμηλών επιπέδων αλφαβητισμού, με παράλληλη καλλιέργεια ποικίλων άλλων δεξιοτήτων.

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά με υλικό στην αγγλική γλώσσα, με απαιτούμενη συμμετοχή και στα 3 μέρη, το πρώτο και τρίτο στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου, ενώ το δεύτερο (ενδιάμεσο) μέρος, θα γίνει online στην κατασκευασμένη πλατφόρμα του έργου, σε χρόνο και τόπο που επιθυμούν οι συμμετέχοντες. Στόχος είναι οι διδακτικές πρακτικές που θα σχεδιασθούν να εφαρμοσθούν και στη σχολική τάξη.


Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Δηλώσεις Συμμετοχής [με σειρά προτεραιότητας]  
ΕΔΩ (στο Google Forms).
ΘΑ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑΜΕ ΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.
Πληροφορίες για το LiRe 2.0: www.lifelongreaders.org, facebook.com/lifelongreaders2.0

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Συντονίστρια Εργαστηρίων: Ελένη Μπονάνου, bonanou@doukas.gr

Share Button