Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόφαση που αφορά στα Καλλιτεχνικά σχολεία 

Η απόφαση που αφορά στα Μουσικά σχολεία 

Η απόφαση που αφορά στα Διαπολιτισμικά σχολεία 

Η απόφαση Γενικών Μεταθέσεων 


Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄

Το έντυπο μετάθεσης σε μορφή doc