Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”

Θεσσαλονίκη 12-2-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (επανίδρυση ΦΕΚ81/τ.Β΄/23-01-2019) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”.

 Η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου 2019, 23:59. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (Μάρτιος 2019).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν την αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. από τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΠΜΣ http://www.acf.teithe.gr/ και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail: msc-info@acf.teithe.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στο mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. msc-info@acf.teithe.gr.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθ. Παντελής Κυρμίζογλου