Παρουσίαση κυπριακών πανεπιστημίων στην Αθήνα, στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσεις των Κυπριακών Πανεπιστημίων στην Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη – 6, 8 και 10 Μαρτίου 2017.

Μάθε τα πάντα για τις προπτυχιακές – μεταπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στην ιστοσελίδα www.studyincyprus.gr.

Share Button