Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”

 

Θεσσαλονίκη 1-8-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 1069/8-6-2015 και ΦΕΚ 577/24-02-2017) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την 1η Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2017. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν την αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. από τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΠΜΣ http://msc.acf.teithe.gr και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό σπουδών http://acf.teithe.gr/msc/el/docs/codices/codex_curriculum.pdf. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail: msc-info@acf.teithe.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στο mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. msc-info@acf.teithe.gr.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθ. Βαγής Σαμαθρακής

Share Button