Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)

(Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη)

Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”

 

Θεσσαλονίκη 02-12-2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του ΔΙ.ΠΑ.Ε., προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Φ.Ε.Κ.3545/τ.Β΄/23-9-2019) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την 11η Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την 23η Δεκεμβρίου 2019. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Φεβρουάριος 2020).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://acf.teithe.gr/  και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail: msc-info@accis.ihu.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στο mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. msc-info@accis.ihu.gr.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθ. Παντελής Κυρμίζογλου