Προκήρυξη διαδικτυακού σεμιναρίου “Opening Minds to STEM Careers”

Η επιστημονική κοινότητα Scientix σε συνεργασία με τις κοινοπραξίες SYSTEMIC και STEM Alliance, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: “Opening Minds to STEM Careers”. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το συνημμένο αρχείο.

STEM-Carreers
Share Button

Συνημμένα