Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με εξειδίκευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων με εξειδίκευση στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό να:
α. εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με μεθόδους, εργαλεία και ικανότητες, ώστε να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικά σε θέματα που αφορούν στo πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
β. συμβάλλει στη στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση της τέχνης και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας Μάθησης).
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
α. Εκπαιδευτές Ενηλίκων
β. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
γ. Στελέχη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
δ. Στελέχη της διοίκησης όλων των ειδικοτήτων (π.χ. διευθυντές, υποδιευθυντές, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, πρ. σχολικούς συμβούλους κ.ά.)
ε. Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς
στ. Απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ

Mεθοδολογία Υλοποίησης (Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση)

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα βασιστεί:
α. Χρήση διαδραστικής πλατφόρμας
β. Συμμετοχή σε 3 τηλεδιασκέψεις
γ. Εκπαιδευτικό Υλικό με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
δ. Συμμετοχή σε διά Ζώσης συνάντηση (προαιρετικό)

Πιστοποίηση

Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε:
α. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης (8 Μήνες/ 500 ώρες)
β. Μοριοδότηση σε προκηρύξεις

​​Επιστημονικός Υπεύθυνος Επιμορφωτικού Προγράμματος:
Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α
Ακαδημαικός Υπέυθυνος:
​Κόκκος Αλέξης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέλος της συντονιστικής επιτροπής της Παγκόσμιας Ένωσης Μετασχηματίζουσας Μάθησης. τ. Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ.

Φορείς Υλοποίησης Επιμορφωτικού Πρόγράμματος

– Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης
– Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) Πανεπιστημίου Κρήτης Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Αναλυτικές Πληροφορίες και Εγγραφές στο: www.edivea.org/sde.html