Νομοθετική πρωτοβουλία μετά την απόφαση του ΣΤΕ για τους διευθυντές

Με αφορμή τις πληροφορίες για την  απόφαση του ΣτΕ επί της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τον νόμο 4327/2015, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει: “Οι αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων είναι σεβαστές και άρα δεσμευτικές.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αφού λάβει και μελετήσει την απόφαση, αμέσως μετά θα αναλάβει την αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία ώστε η επιλογή των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων να είναι σύμφωνη με την σημερινή απόφαση του ΣτΕ.”

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ θα έχει ως συνέπεια καταιγισμό προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια των υποψηφίων Διευθυντών, που αποκλείσθηκαν στις προηγούμενες κρίσεις Διευθυντών, και άγνωστες προς το παρόν διοικητικές και άλλες συνέπειες για το υπουργείο Παιδείας.

Share Button