Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το 4ο Δ.Σ Πεύκης

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης συμμετείχε φέτος στο ευρωπαϊκό έργο eTwinning   “Little Seekers” μέσα από το γνωστικό αντικείμενο της Ευέλικτης Ζώνης και σε συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Πολωνία, η Μάλτα, η Ρουμανία και η Τουρκία.

littleseekers

Συνημμένα