Σύμπραξη Σχολείων για Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών