Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εκδόθηκαν οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Περισσότερα