Εκπαίδευση στο επιχειρείν

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη διοργανώνουν την 4η online ημερίδα SMART EDUCATION, με θέμα: «Εκπαίδευση στο επιχειρείν», το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020.

Περισσότερα