Μουσική παιδαγωγική: Διδακτικές παρεμβάσεις σε μεταναστευτικές δομές και διαπολιτισμικά σχολεία

Με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση της Μουσικής Παιδαγωγικής στην Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση, το πρόγραμμα εστιάζει στην [..]

Περισσότερα