ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για την επίθεση στο πρόσωπο του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συναδέλφου Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη.

Περισσότερα