Συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) με τη Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ, κα Αναστασία Γκίκα