Συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) με τη Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ, κα Αναστασία Γκίκα

Την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019, ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, η Βοηθός Ταμία και η Έφορος Βιβλιοθήκης της ΠΕΚΑΔΕ συναντήθηκαν με την Γενική Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ, κα Αναστασία Γκίκα.

Περισσότερα