Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με εξειδίκευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Θεάσεις: 1,920 Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων με εξειδίκευση στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό να: α. εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με μεθόδους, εργαλεία και ικανότητες, ώστε να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικά […]

Περισσότερα