Άμεση αναβάθμιση των ευρυζωνικών συνδέσεων των σχολείων της χώρας