Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Κεντρικής Μακεδονίας

Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Κεντρικής Μακεδονίας

21435 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΠΕΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ