Λογισμικό παρουσίασης

(φτιαγμένο από τον Γ. Σαλονικίδη)

  

Επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις.
Έπειτα πατήστε "Έλεγχος".
Πιθανόν να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το MS POWER POINT

 για να επαληθεύσετε ορισμένες ενέργειές σας