Επεξεργασία κειμένου

(φτιαγμένο από τον Γ. Σαλονικίδη)

  

Επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις.
Έπειτα πατήστε "Έλεγχος".
Πιθανόν να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το MSWORD για να επαληθεύσετε ορισμένες ενέργειές σας