Ανεμόμυλος

Posted on : 17/01/2015
Views : 12
Posted by : patha
Tags : ενέργεια, ανεμόμυλος, κυκλική κίνηση

Ανθρώπινες δραστηριότητες και Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με την κυκλική κίνηση Καθαρή ενέργεια – Ανεμόμυλος Ο ανεμόμυλος αποτελείται από δυο κινητά φύλλα. Καθώς ο αέρας φυσά, το ένα φύλλο περιστρέφεται από τον αέρα και παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση. Αντίθετα το άλλο φύλλο που κινείται αντίθετα στη ροή του αέρα οριζοντιοποιείται από αυτόν και έτσι παρουσιάζει μικρή αντίσταση. Δε χρειάζεται προσανατολισμό. Με φύλλα κινητά πετυχαίνουμε μεταβλητή αντίσταση στον αέρα. Με συστοιχία φύλλων φτιάχνουμε ένα μεγάλο ιστίο. Του Γιώργου Πρεφτίτση – Φυσικού. eduportal.gr