Μπαλαρίνα

Posted on : 17/01/2015
Views : 29
Posted by : patha
Tags : κυκλική κίνηση, στροφορμή

Ανθρώπινες δραστηριότητες και Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με την κυκλική κίνηση Επίδειξη χορού – μουσικής Αρχή Διατήρησης της Στροφορμής στο χορό. Καθώς μειώνεται η ροπή αδράνειας της μπαλαρίνας αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, λόγω διατήρησης της στροφορμής, και η φούστα της ανασηκώνεται. Άρα, μείωση ροπής αδράνειας με σύμπτυξη των χεριών = Αύξηση γωνιακής ταχύτητας και ανέβασμα της φούστας. Του Γιώργου Πρεφτίτση – Φυσικού.