Τροχός Λούνα Παρκ

Posted on : 17/01/2015
Views : 12
Posted by : patha
Tags : κυκλική κίνηση, βαρύτητα

Ανθρώπινες δραστηριότητες και Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με την κυκλική κίνηση Τροχός σε Luna Park – Συνθήκη Έλλειψης Βαρύτητας Όταν ο τροχός περιστρέφεται αργά, τα σώματα πέφτουν και ο θαλαμίσκος είναι προς τα κάτω. Με την περιστρεφόμενη κάμερα να βλέπει προς τα πάνω, παρατηρούμε τα σώματα να πέφτουν προς τα κάτω. Αυξάνοντας τη γωνιακή ταχύτητα κάποια σώματα δεν πέφτουν (συνθήκη έλλειψης βαρύτητας) και ο θαλαμίσκος κάνει ανακύκλωση. Του Γιώργου Πρεφτίτση – Φυσικού.