Όροι χορηγίας

Δήλωση: Για να γίνετε χορηγός στην Ελληνική Πύλη Παιδείας θα πρέπει να παρέχετε υπηρεσίες ή προϊόντα που αφορούν στην εκπαίδευση. Δηλ. Φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εξοπλισμοί εκπαιδευτηρίων, εκδοτικοί οίκοι (για εκπαιδευτικά βιβλία) κλπ.

H δυνατότητα για διαφήμιση κάθε ενδιαφερόμενου χορηγού μέσω των σελίδων του δικτυακού τόπου ”Ελληνική Πύλη Παιδείας” καθορίζεται από τους παρακάτω όρους. Ο “χορηγός” πρέπει να αποδεχτεί ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους που καθορίζουν το είδος της συνεργασίας του με την “Ελληνική Πύλη Παιδείας”. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους “ΟΡΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ”.


Χρήσεις: Συμφωνείτε πως οι τρόποι διαφήμισής σας θα είναι αυτοί που περιγράφονται στον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ.

(i) Το υλικό (κείμενα, εικόνες, υπερσύνδεσμοι) που θα μας δώσετε είναι πιθανόν να τροποποιηθούν ώστε να συμφωνούν με το χαρακτήρα και την πολιτική του δικτυακού μας τόπου.
(ii) Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε, να τροποποιήσουμε, να ανανεώσουμε ή να διαγράψουμε το υλικό (κείμενα, εικόνες, υπερσύνδεσμοι) που θα μας δώσετε εφόσον παραβιαστούν οι όροι χορηγίας που περιγράφονται στη σελίδα αυτή.
O χορηγός δεν μπορεί να έχει νομικές απαιτήσεις απέναντι στην “Ελληνική Πύλη Παιδείας” εξαιτίας αποφάσεων των διαχειριστών που προκύπτουν λόγω παραβίασης των όρων χορηγίας.

Ευθύνες χορηγού: Ο χορηγός είναι υπεύθυνος για το δικτυακό του τόπο καθώς και για το υλικό (κείμενα, εικόνες, υπερσύνδεσμοι) που θα δοθεί στην ”Ελληνική Πύλη Παιδείας” προκειμένου να διαφημιστεί ο χορηγός. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο και υλικό που έχετε δημιουργήσει εσείς, ούτε για πιθανή δυσλειτουργία του δικτυακού σας τόπου ή του υλικού που θα μας δώσετε.

Τερματισμός, ακύρωση χορηγίας: (i) Ο χορηγός μπορεί να διακόψει τη χορηγία οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί χωρίς όμως επιστροφή των χρημάτων από τους διαχειριστές της ”Ελληνικής Πύλης Παιδείας”. Η διακοπή της χορηγίας με ευθύνη του χορηγού ανακοινώνεται με αποστολή email ή επιστολή στους διαχειριστές της ”Ελληνικής Πύλης Παιδείας”. Δεν είναι απαραίτητη η αιτιολόγηση της διακοπής της χορηγίας στην περίπτωση αυτή.
(ii) Η διακοπή της χορηγίας γίνεται αυτόματα από τους διαχειριστές της ”Ελληνικής Πύλης Παιδείας” με τη λήξη του χρόνου χορηγίας που έχει συμφωνηθεί.
Όλο το διαφημιστικό υλικό αφαιρείται από τη βάση δεδομένων μας και διατηρείται επί δίμηνο. Σε περίπτωση που ζητηθεί ανανέωση του χρόνου χορηγίας το υλικό αυτό είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, εφόσον υπάρξει τέτοιο αίτημα.
(iii) Διακοπή της χορηγίας γίνεται από τους διαχειριστές της ”Ελληνικής Πύλης Παιδείας” εφόσον παραβιαστούν οι όροι χορηγίας όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα σελίδα. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε μήνυμα μέσω email με αιτιολόγηση της διακοπής. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων εάν διαπιστώσουμε παράβαση των όρων χορηγίας
(iv) Διακοπή της χορηγίας γίνεται από τους διαχειριστές της ”Ελληνικής Πύλης Παιδείας” εφόσον διαπιστωθεί διακοπή της λειτουργίας του δικτυακού σας τόπου για περισσότερες από 30 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Περιεχόμενο: Ο χορηγός μπορεί να ζητήσει αλλαγή του υλικού της διαφήμισης οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. Η ανανέωση του υλικού θα γίνει σε διάστημα μιας εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στην ανανέωση του υλικού από την πλευρά των διαχειριστών της ”Ελληνικής Πύλης Παιδείας” θα επιστραφεί το ποσό που αναλογεί με τη λήξη του χρόνου χορηγίας και με τον τρόπο που θα μας υποδείξει ο χορηγός.
Οι διαχειριστές της ”Ελληνικής Πύλης Παιδείας” θεωρούν ως απαράδεκτο περιεχόμενο, που αιτιολογεί τη διακοπή της χορηγίας, αυτό που αναφέρεται σε: (i) πορνογραφία, (ii) είναι ακατάλληλο για ανηλίκους, (iii) παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά δεδομένα, (iv) είναι ρατσιστικό, πολιτικό ή θρησκευτικό και (v) παραβιάζει, εν γένει, την ελληνική νομοθεσία. Τέτοιο περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων μας.

Τρόποι πληρωμής: Ο χορηγός συμφωνεί να πληρώνει το ποσό που αναγράφεται στον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ κι εμείς σε αντάλλαγμα θα του παρέχουμε την αντίστοιχη προβολή για το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα. Ο χορηγός μπορεί να ζητήσει δοκιμαστική ανάρτηση διαφημιστικού υλικού για διάστημα 2 ημερών χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Στο διάστημα αυτό μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία χορηγίας. Μετά από το διάστημα αυτό θα πρέπει να καταβάλει το συμφωνηθέν ποσό, αλλιώς αποσύρεται όλο το διαφημιστικό υλικό.
Κάθε διαφορετικός χορηγός μπορεί να ζητήσει μόνο μια περίοδο δοκιμαστικής ανάρτησης.
Σε περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία του δικτυακού μας τόπου για διάστημα μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών σάς επιστρέφουμε το ποσό που αναλογεί με τον τρόπο που θα μας υποδείξετε.
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στη διεύθυνση email που θα μας υποδείξετε σε διάστημα μιας εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία πληρωμής και ταχυδρομικά το έγκυρο τιμολόγιο σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών στην έδρα σας με δική μας χρέωση.
Οι τιμές που αναγράφονται στον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ είναι δυνατόν να τροποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά δε θα επηρεάσει μια τέτοια αλλαγή οποιαδήποτε συμφωνία έχει γίνει πριν την αλλαγή.

Διάφορα: Οι διαχειριστές της ”Ελληνικής Πύλης Παιδείας” δεσμεύονται πως δεν θα χρησιμοποιήσουν το διαφημιστικό σας υλικό για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα σελίδα.