Οι ασκήσεις που ακολουθούν δημιουργήθηκαν από τον επιμορφωτή Τ.Π.Ε. Β΄ επιπέδου Γιάννη Σαλονικίδη και προέρχονται από το ΑΠΣ της συστάδας 1.4 (πολλές ερωτήσεις είναι κοινές για όλες τις συστάδες).

Σκοπός είναι η εξάσκηση των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα επιμόρφωσης και στοχεύουν στην εξοικείωσή τους με τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των ασκήσεων αυτών δεν εξασφαλίζει την επιτυχία και στις εξετάσεις πιστοποίησης. Ωστόσο τυχόν υψηλή βαθμολογία μπορεί να δείξει ότι οι εξεταζόμενοι έχουν ικανοποιητική γνώση του Αναλυτικού Προγράμματος.

Ορισμένες ερωτήσεις δεν περιλαμβάνονται στο ΑΠΣ της επιμόρφωσης, εντούτοις προκύπτουν από βασικές αρχές της παιδαγωγικής και της διδακτικής μεθοδολογίας.

Το σύνολο των ερωτήσεων είναι κατάλληλο ΚΑΙ για το αυτοματοποιημένο μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ!