Τι να σημαίνει άραγε το ΤΠΕ;

Εκπαίδευση Επιμορφωτών στις ΤΠΕ (B’ Επίπεδο): Τι να σημαίνει άραγε το ΤΠΕ;

Του Νίκου Δαπόντε, Δρ Διδακτικής ΦΕ & ΤΠΕ-Ε

1. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς γράφτηκε στον Τύπο (6-9-2007) ότι «ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ)» απέστειλε στους πολιτικούς αρχηγούς εισήγηση στην οποία προτείνεται η σύσταση ενός «Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
Πέρα από την είδηση, το μάτι μου έπεσε στη γνώριμη για την εκπαιδευτική κοινότητα συντομογραφία ΤΠΕ, αλλά με ξάφνιασε κάπως ότι το «Π» προέρχεται από το «Πληροφορική» και το «Ε» από το «Επικοινωνιών». Από την άλλη στην εισαγωγή της πρότασης διαβάζουμε ότι για το σύνδεσμο επιχειρήσεων ΣΕΠΕ το ΤΠΕ σημαίνει «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι είναι λογικό για το σύνδεσμο να προτείνει το «Πληροφορικής» στον τίτλο του Υπουργείου μια και είναι βασικό στοιχείο της ένωσης των επιχειρήσεων που αυτός εκπροσωπεί.
2. Λίγους μήνες νωρίτερα στις εφημερίδες είχε γραφτεί η είδηση ότι δημιουργήθηκε νέο τμήμα ΤΠΕ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ):
«Στις 28 Μαρτίου 2007, εγκρίθηκε το οριστικό καταστατικό ίδρυσης του νέου Τμήματος ΤΠΕ [Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών] στο ΤΕΕ (e-TEE) από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ» http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME
Και σ’ αυτήν την περίπτωση το «Π» και το «Ε» είναι τα αρχικά των λέξεων «Πληροφορικής» και «Επικοινωνιών».

3. Πρόσφατα, στο εκπαιδευτικό υλικό που ετοίμασε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) για τις ανάγκες της επιμόρφωσης Επιμορφωτών στις ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ (Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης) που ξεκίνησαν πριν ένα μήνα περίπου (Νοέμβρης 2007) μόνο σε μια ενότητα τριάντα σελίδων (Γενικό μέρος, Ενότητα 1η ) συναντήσαμε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές του τι σημαίνει ΤΠΕ:
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Από την άλλη, στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό του ΕΑΙΤΥ χρησιμοποιείται το ΤΠΕ ως συντομογραφία του «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών».
4. Οι γνωστές σε μένα ενώσεις εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στα Καταστατικά τους χρησιμοποιούν τη συντομογραφία ΤΠΕ όπως δείχνει ο πίνακας:

5. Σε εκδόσεις του ευρωπαϊκού δικτύου για την εκπαίδευση ΕΥΡΥΔΙΚΗ (EURYDICE) http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/069EL.pdf (ελληνικές μεταφράσεις) διαβάζουμε στο ίδιο κείμενο:

Σε άλλα κείμενα συναντάμε και το γνωστό μας «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών».
6. Στο δικτυακό τόπο http://www.mycampus.gr/article.php?article=3443 πληροφορούμαστε «ποιοι θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο για τη χρήση ΤΠΕ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» (29.11.2007):
«Αναφορικά με το υποέργο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Ανθρώπινα Δίκτυα Ε & Τ επιμόρφωσης – Β”””” κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ανακοινώνονται με το παρόν τα ονόματα των επιλεχθέντων, καθώς και των αναπληρωματικών υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, για να παρακολουθήσουν το επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους Οργανισμούς: παρόν και μέλλον».
Εδώ κυριαρχεί η συντομογραφία ΤΠΕ ως «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».
7. Στο δικτυακό τόπο του ΕΑΙΤΥ διαπιστώνουμε την εμφάνιση δύο εναλλακτικών εκδοχών του ΤΠΕ.
α) http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
«Ο Τομέας Επιμόρφωσης & Κατάρτισης έχει αναλάβει την Τεχνική & Επιστημονική Στήριξη, του προγράμματος της ΚτΠ του ΥπΕΠΘ “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”, http://www.cti.gr/epimorfosi.
Το έργο αφορά στην επιμόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση».
Όμως, στην ιστοσελίδα που μας παραπέμπει διαβάζουμε ότι το πρόγραμμα έχει λίγο διαφορετικό όνομα (που εδώ έχει σημασία): Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
β) http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
«Ο τομέας εφαρμοσμένης έρευνας e-Learning του ΕΑ ΙΤΥ (TeL) δημιουργήθηκε το 2003 από συνένωση ενεργών τμημάτων του ΕΑ ΙΤΥ, από έναν τομέα ΚτΠ και μία ερευνητική μονάδα. Οι στόχοι του TeL είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και η διατήρηση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας σε θέματα e-Learning. Για την επίτευξη των στόχων αυτών ο TeL εστιάζει τόσο σε ερευνητικά έργα όσο και στο σχεδιασμό και υλοποίηση προχωρημένων πιλοτικών δράσεων ολοκληρωμένης εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε πραγματικές συνθήκες, με υψηλού επιπέδου αυτονομία. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη λογισμικού συγκαταλέγεται στις κύριες δραστηριότητες του τομέα».
Επομένως, στις ιστοσελίδες του ΕΑΙΤΥ συνυπάρχουν τρεις παραλλαγές του ΤΠΕ
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
8. Στο δικτυακό τόπο του προγράμματος «Δικτυωθείτε» http://www.go-online.gr
διαβάζουμε ότι:
υπάρχει ένας αριθμός εμποδίων και ανασταλτικών παραγόντων ως προςς τη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς παρατηρείται μεγάλη απόκλιση όσον αφορά στους σκοπούς και τους τύπους επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται από διαφορετικά δίκτυα.

 

9. Τέλος, σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στην εκπαίδευση ακούμε ή διαβάζουμε για «Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» κυρίως από κύκλους που δεν είναι εξοικειωμένοι με το χώρο μας.
Ας συνοψίσουμε.
Είναι φανερό ότι στην Ελλάδα, σήμερα, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το τι ακριβώς εκφράζει η συντομογραφία ΤΠΕ. Στο χώρο της εκπαίδευσης, που εδώ μας ενδιαφέρει, χρησιμοποιείται συνήθως απλά ως «ΤΠΕ» χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς σημαίνουν τα αρχικά «Π» και «Ε». Επιπλέον, στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο συναντάμε όλες τις παραλλαγές και συνδυασμούς αυτού του «πολύμορφου, πολυδιάστατου και … ταλαιπωρημένου» ΤΠΕ.
Τέλος, μια παραπέρα αναζήτηση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επικρατέστερες εκδοχές είναι δύο:
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
αυτές, δηλαδή που χρησιμοποιούν οι παραπάνω τέσσερις εκπαιδευτικές ενώσεις (e-Δίκτυο, Δερτούζος, ΕΤΠΕ, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ) και εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα σε άρθρα και εισηγήσεις (μερικές φορές, κάποιοι συγγραφείς εργασιών με θέμα ΤΠΕ, χρησιμοποιούν ….. ασυνείδητα και τις δύο).Η τρίτη εκδοχή, αυτή που εμφανίζεται ως «Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας ή των Επικοινωνιών» χρησιμοποιείται κυρίως από τους Πληροφορικούς, τους Μηχανικούς (ΤΕΕ), το σύνδεσμο επιχειρηματιών ΣΕΠΕ και μια σειρά από προγράμματα (όπως το Δικτυωθείτε κ.α.).

Ένα μικρό ιστορικό του «ΤΠΕ» στην Ελληνική εκπαίδευση (1997-2007)

Ας επιχειρήσουμε ένα σύντομο οδοιπορικό της συντομογραφίας «ΤΠΕ» στην Ελληνική εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) αρχής γενομένης από το τέλος της δεκαετίας του ’90 και πιο συγκεκριμένα από την πρώτη προσπάθεια ένταξης των νέων τεχνολογιών (υπολογιστών και διαδικτύου) στη διδακτική πράξη με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα TRENDS και τα πιλοτικά έργα της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» (ΥΠΕΠΘ, ΕΑΙΤΥ, ΠΙ). Μας ενδιαφέρει μόνο ό,τι σχετίζεται κύρια με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ μια και για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαμε μόνο ένα έργο (ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ) για 14 περίπου Δημοτικά σχολεία της χώρας.

i) Από το δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-schools.gr) και ακολουθώντας τη διαδρομή:

Έρευνες-Προγράμματα –> Κέντρο εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης–>Προγράμματα –> TRENDS
διαβάζουμε:
«Το πρόγραμμα TRENDS (1997-1998) αποσκοπoύσε στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου για την παροχή ενδοσχολικής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των δικτύων τηλεματικής. Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν έξι επιμορφωτικά κέντρα, ένα σε κάθε μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στην πιλοτική φάση του έργου, σε καθένα από τα επιμορφωτικά κέντρα συνδέθηκαν 20 σχολεία, συνολικά 120 ευρωπαϊκά σχολεία και 400 καθηγητές από κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες, δηλ. ένα σύνολο 2.400 εκπαιδευτικών στην Ευρώπη επιμορφώθηκαν σε θέματα χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1998. Κύριος στόχος του έργου ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τρόπους και μεθόδους που εντάσσουν τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» στη μαθησιακή διδασκαλία ως υποστηρικτικά μέσα συνολικά»
Επομένως, τουλάχιστον από το 1997 χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που συμμετέχει και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας».
ii) Τα έργα της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ σκόπευαν στην ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη ( http://odysseia.cti.gr/about.htm ):
«Τα έργα αυτά επιτυγχάνουν την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην κύρια καθημερινή σχολική δραστηριότητα 385 σχολείων της Βασικής Εκπαίδευσης, για το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του επίσημου προγράμματος σπουδών του Υ.Π.Ε.Π.Θ., δημιουργώντας μια κρίσιμη μάζα σχολικών κοινοτήτων που ενσωματώνουν τις «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» ως αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας».
iii) Το 2000 εκδίδεται ένα μικρό βιβλιαράκι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο οποίο καθιερώνεται το «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» για την αρχική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται από τον τίτλο του:
«ΥΠΕΠΘ (2000), Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αρχική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα».
iv) Τη σχολική χρονιά 2001-2002 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση της «Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» στην οποία συμμετείχαν περίπου 100 Επιμορφωτές των ΤΠΕ ειδικοτήτων Πληροφορικής, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Φιλολόγων, και Ξένων Γλωσσών (επιμορφώθηκαν στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας).
http://www.de.sch.gr/promitheas/

 

Επομένως, στην Ελλάδα από το 1997 μέχρι το 2002 το «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» αποτελεί το επίσημο όνομα για τη συντομογραφία ΤΠΕ και ακολουθείται σε γενικές γραμμές από το ΥΠΕΠΘ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών-ΕΑΙΤΥ).

Όμως, δεν γνωρίζω γιατί και πώς, το έργο της επιμόρφωσης (Π1 ή Α’ επίπεδο) κατά την υλοποίηση του ως έργο του ΕΠΕΑΕΚ πήρε το όνομα:
Α) «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» για την περίοδο (2002-2005)
Β) «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» για την περίοδο (2005-2007)
όπου στη θέση του αρχικού «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» που υπήρχε στο βιβλιαράκι (ΥΠΕΠΘ, 2000) εμφανίστηκε το «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών».Το ίδιο συμβαίνει και με την επιμόρφωση στις ΤΠΕ (Β’ επίπεδο) http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi/ που μόλις ξεκίνησε (Νοε, 2007) στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τον ίδιο τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)».

Μια πρόταση για το «ΤΠΕ» στην εκπαίδευση

  

Η αποδοχή μιας και μόνο ονομασίας για το ΤΠΕ εξυπηρετεί όλους μας αν θέλουμε να επικοινωνούμε (ή να μεταφράζουμε) χωρίς τις μικρές ή μεγάλες ασάφειες και συγχύσεις (πληροφορίας – πληροφοριών – πληροφορικής – επικοινωνίας – επικοινωνιών) που παραθέσαμε παραπάνω.Προτείνω, λοιπόν, να υιοθετηθεί το όνομα:
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (ΤΠΕ)
και η συντομογραφία ΤΠΕ-Ε όταν μιλάμε για τις ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης.

Σεβόμενος την ονομασία που χρησιμοποιούν για τις ΤΠΕ σε μερικές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε τον παρακάτω πίνακα:
Η πρόταση μας δεν βασίζεται τόσο στην μετάφραση του «ΤΠΕ» από τα γαλλικά ή τα αγγλικά αλλά στη συμφωνία της ενδιαφερόμενης ελληνικής κοινότητας σε πολλά επίπεδα:
α) Στην αποδοχή και τη χρήση του όρου ΤΠΕ όπως χρησιμοποιήθηκε επίσημα από το 1997 μέχρι το 2002 όπως τεκμηριώθηκε λίγο πιο πάνω.

β) Στο γεγονός ότι έτσι χρησιμοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/index.html
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

γ) Στην χρήση του όρου από την «Επιτροπή Πληροφορικής» (ΦΕΚ, αρ. φύλλου 116, 29 Ιουνίου 2004) και το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Ε.Π. «ΚτΠ»)»:

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/priority_actions/paideia-politismos/
Η Επιτροπή Πληροφορικής είναι επιφορτισμένη με την κατάρτιση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Ελλάδας για την περίοδο 2006-2013, καθώς και για το συντονισμό όλων των δράσεων και παρεμβάσεων των δημόσιων φορέων που σχετίζονται με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Ο πρώτος Άξονας Προτεραιότητας του Ε.Π. “ΚτΠ” αφορά στην Παιδεία και στον Πολιτισμό. Αξιοποιώντας δράσεις του 2ου ΚΠΣ, στόχος είναι να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και να επιτευχθεί αυξημένη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η δικτύωση σχολείων, πανεπιστημίων και ακαδημαϊκής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών υπηρεσιών), κατάρτιση εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου”.
Πιο συγκεκριμένα στο δικτυακό τόπο του Ε.Π της ΚτΠ http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/ διαβάζουμε:
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη.
Σημείωση
Στην αναζήτηση που έκανα διαπίστωσα πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μετάφρασης ή της προσαρμογής στα Ελληνικά όρων που προέρχονται από κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό:
Στο δικτυακό τόπο http://www.ict-prize.org/ δημοσιεύεται η ανακοίνωση για το βραβείο «The European ICT prize» με το ICT να είναι η συντομογραφία του «Information and Communication Technologies» όπως φαίνεται και από τον τίτλο:

Αυτή η ανακοίνωση μεταφράζεται και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ):
To «Ευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» (European ICT Prize) είναι ανοικτό για αιτήσεις. Θα απονεμηθούν συνολικά 700.000 Ευρώ.
Υποβάλετε αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Eπικοινωνιών (ΤΠΕ)
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME

Επομένως, το European «Information and Communication Technologies» Prize μεταφράζεται ως Ευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια μετάφραση – προσαρμογή στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΤΕΕ (με το τμήμα ΤΠΕ που αναφέραμε παραπάνω).

Αναδημοσίευση από το δικτυακό τόπο τουΝίκου Δαπόντε