Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης και Έναρξη Β’ Φάσης Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης και Έναρξη Β’ Φάσης Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
18/02/2019

Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης και Έναρξη Β’ Φάσης Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”
12/02/2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ με τίτλο “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”

Προσεχείς Εκδηλώσεις