Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου - Τελικοί πίνακες ανά περιφέρεια

Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου - Τελικοί πίνακες ανά περιφέρεια
20/09/2018

Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου - Τελικοί πίνακες ανά περιφέρεια
Πειράματα ανίχνευσης εμποδίων στο προγραμματιστικό περιβάλλον BLOCKLY: Κίνηση του ρομπότ Thymio σε «Σχηματισμούς Εμποδίων»

Πειράματα ανίχνευσης εμποδίων στο προγραμματιστικό περιβάλλον BLOCKLY: Κίνηση του ρομπότ Thymio σε «Σχηματισμούς Εμποδίων»
20/09/2018

Πειράματα ανίχνευσης εμποδίων στο προγραμματιστικό περιβάλλον BLOCKLY: Κίνηση του ρομπότ Thymio σε «Σχηματισμούς Εμποδίων»
Επιστολή διαμαρτυρίας της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου

Επιστολή διαμαρτυρίας της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου
18/09/2018

Επιστολή διαμαρτυρίας της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου

Προσεχείς Εκδηλώσεις