ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: «Επισκέψεις σε Χώρους Μνήμης του Διατλαντικού Εμπορίου Σκλάβων στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική» (σσ. 224)

ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: «Επισκέψεις σε Χώρους Μνήμης του Διατλαντικού Εμπορίου Σκλάβων στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική» (σσ. 224)
19/03/2018

ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: «Επισκέψεις σε Χώρους Μνήμης του Διατλαντικού Εμπορίου Σκλάβων στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική» (σσ. 224)
Διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση των T.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη – Παράταση υποβολής εργασιών

Διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση των T.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη – Παράταση υποβολής εργασιών
10/03/2018

Διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση των T.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη – Παράταση υποβολής εργασιών
Συνάντηση της ομάδας υποστήριξης μαθητείας ΕΠΑΛ της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας με επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης

Συνάντηση της ομάδας υποστήριξης μαθητείας ΕΠΑΛ της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας με επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης
09/03/2018

Συνάντηση της ομάδας υποστήριξης μαθητείας ΕΠΑΛ της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας με επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης

Προσεχείς Εκδηλώσεις