Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων Α΄ μέρος: Προβλήματα άγχους-Διαταραχή αποχωρισμού

Θεάσεις: 12.531 Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων  Α΄ ΜΕΡΟΣ Ψαθάς Δημήτρης Παιδαγωγός – Κοινωνικής Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής Η ανάπτυξη των παιδιών περιλαμβάνει διάφορες φάσεις, σε καθεμιά από τις οποίες το παιδί κατακτά συγκεκριμένες δεξιότητες. Η διάρκεια κάθε φάσης όμως διαφέρει από παιδί σε παιδί. Συχνό είναι δηλαδή κάποια παιδιά να δυσκολεύονται και να αργούν περισσότερο […]

Περισσότερα