Στην υπεράσπιση των εκπαιδευτικών και του έργου τους

Πρόσφατα, “περιπλανώμενος” στο Facebook (αργία μήτηρ πάσης κακίας) παρατήρησα ένα μεγάλο αριθμό σχολίων με αρνητική χροιά για τους εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα