Αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ανακοινώνονται οι αναμορφωμένοι, μετά τις ενστάσεις, αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης  με αξιολογική σειρά.

Περισσότερα