ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εικαστικές και ερμηνευτικές τέχνες (σσ. 274)

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη δημοσίευση των δυο τελευταίων προγραμμάτων για τις εικαστικές (visual) και στις επιτελεστικές (performing) τέχνες, δηλαδή την παραδοσιακή και στη σύγχρονη γλυπτική, τη ζωγραφική, την αγγειοπλαστική, το χορό, την performance/παρουσίαση και τη μουσική.

Περισσότερα