9ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning & 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

Σκοπός των Συνεδρίων είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος για την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα.

Περισσότερα