Αξιοποιώντας το ιστολόγιο (weblog) στο Δημοτικό Σχολείο

Θεάσεις: 8.644 Η περίπτωση συνεργασίας μαθητών της τετάρτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σωτήρης Τερζίδης, Γρηγόρης Φιλιππιάδης Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών αποτελούν ένα πολυδιάστατο μέσο που καλείται να διαδραματίσει ποικίλους ρόλους στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο. Το ιστολόγιο (weblog) είναι μια υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού 2.0, που χαρακτηρίζεται […]

Περισσότερα